Coaching

De aanleiding voor een coachingstraject kan een ontwikkelings- of loopbaanvraagstuk zijn of het ervaren van uitdagingen of problemen in het werk. Bij performance coaching ligt de focus op de verbetering van ons eigen professioneel functioneren, zowel als individu als team en organisatie. Het gaat daarbij allereerst om helder te krijgen wat de individuele en organisatorische motivatie, inspiratie en drijfveren zijn. Op basis daarvan stellen we vast welke competenties en mogelijkheden er zijn voor verdere ontwikkeling en verbetering en werken we aan gedragsverandering, toepassing van hetgeen wél werkt en het realiseren van concrete ontwikkeldoelen.

Een coachingstraject is altijd maatwerk. In grote lijnen ziet een coachingstraject er als volgt uit:

Individuele coaching

 • formuleren van de coachingsvraag en het beoogd einddoel
 • inzicht krijgen in eigen drijfveren, interesses en talenten
 • onderzoeken van het eigen functioneren, met oog voor:
  • 'het goede dat reeds aanwezig is'
  • communicatie- en gedragsstijlen
  • gekozen strategie; wat werkt wel, wat werkt niet
  • effectieve en ineffectieve overtuigingen
  • ontwikkeling van competenties en talenten

Thema's: werk, carrière, competenties, persoonlijke effectiviteit en ontwikkeling, verandering, balans werk en privé

Teamcoaching

 • formuleren van de coachingsvraag en het beoogd einddoel
 • onderzoeken van het functioneren van de groep, met oog voor:
  • 'het goede dat reeds aanwezig is'
  • missie, visie en strategie voor de groep en van het individu
  • groepsnormen en -waarden
  • opdracht- en taakstelling van de groep en van het individu
  • in kaart brengen van de ontwikkelingsfase van de groep
  • afstemming van belevingswerelden
  • vaststellen van ontwikkelaspecten

Thema's: groepsdynamica, teambuilding, conflicten, gemeenschappelijk doel en resultaat, vertrouwen, communicatie

Nieuwsgierig? Neem voor meer informatie of een geheel vrijblijvende eerste kennismaking contact met mij op.