Coaching

Paul Mudde is een zelfstandig opererende performance coach gericht op prestatieverbetering in het werk en de ontwikkeling van persoonlijk en professioneel leiderschap. Vanuit een zeer persoonlijke benadering inspireert, leert en stimuleert hij mensen, teams en organisaties om te excelleren.

De professional als mens en de mens als professional staat voor hem steeds centraal. Zijn uitgangspunt is daarbij om mensen én organisaties te faciliteren bij het zich ontplooien en ontwikkelen en hij doet hierbij een beroep op eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en leiderschap.

Meer over coaching....

 Paul Mudde intro

IT-advies

Paul Mudde is een zelfstandig opererende IT-professional op het raakvlak van mens, organisatie en informatie-technologie. Met een jarenlange ervaring in een grote verscheidenheid aan IT-projecten is hij de aangewezen partner voor een diversiteit aan advieswerkzaamheden.

Zijn kracht ligt in het maken van verbindingen: tussen mensen in en met de organisatie en tussen organisaties met ondersteuning door IT-oplossingen. Een unieke combinatie, waarbij hij de verbinding maakt tussen de ‘zachte’ mensgerichte kant en de ‘harde’ organisatorische kant.

Meer over it-advies....